Caffe Mistico

Výběrová čerstvá káva ze zemí Honduras, Dominikánská rep., Keňa a Indie, která je pražená a vakuově balená v rodinné moravské pražírně.

www.facebook.com/CaffeMistico

 

Co vlastně znamená slovo káva?

Málokdo ví, že pojmenování káva je podobně jako názvy koňak nebo šampaňské označením místa původu a odkazuje na původní vlast kávovníku, tedy etiopskou provincii Kaffa. Ve východoafrické Etiopii, především v hornatých oblastech Habeše, byla káva známa prý již kolem roku 1000 po Kristu.

Podle jiného výkladu souvisí výraz káva s tureckým označením vína – „qavah“ nebo též  „kahve“. Muslimům jejich víra přísně zakazuje požívání alkoholických nápojů, a tak holdují kávě, která má podobné povzbuzující účinky jako víno. Časem se označení pro víno přeneslo právě na tento oblíbený černý nápoj a ze slov „qavah“ nebo „kahve“ se pak vyvinulo i české označení káva.

 

Obchodní podmínky

článek 1
Základní ustanovení

1.1.) Provozovatelem tohoto internetového obchodu, prodejcem a dodavatelem zboží je společnost Gastronomická technologie Eliáš se sídlem ve Velkých Němčicích a provozovnou v Hustopečích.

článek 2

Cenové a platební podmínky, čas plnění

2.1) Ceny v systému jsou aktuální a jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

2.2) Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě objednávek kupujícího, vytvořených ve virtuálním obchodě. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
– identifikaci kupujícího
– množství požadovaných kusů produktu
– požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží a místo plnění
– cenu

2.3) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

2.4) Způsoby platby:
Zboží bude doručeno naším dopravcem. Platba bude provedena v hotovosti ihned při doručení, nebo bankovním převodem před dodáním zboží.
článek 3
Dopravní a expediční podmínky
3.1) Objednané zboží bude doručeno naším smluvním dopravcem, nebo si jej můžete vyzvednout osobně přímo v našem skladu (nutná telefonická domluva předem). Doručením je myšleno složení objednaného zboží z auta v místě požadovaného doručení.

3.2) Zboží uvedené jako „skladem“ bude expedováno následující pracovní den od objednávky. Pokud bychom neměli zboží skladem a dodací lhůta by se mohla protáhnout, informujeme Vás.
článek 4
Reklamační dispozice

4.1) Reklamace se řídí reklamačním řádem.

4.2) Za reklamace zodpovídá vždy prodejce a dodavatel daného zboží (společnost uvedená na faktuře).
článek 5
Informace o zboží

5.1) Veškeré uvedené informace o zboží které vyrábíme jsou ze strany prodávajícího závazné. U zboží nakupovaného jsou převzaté od našich dodavatelů a mají pouze informativní charakter. Nepřebíráme zodpovědnost za jejich platnost.
článek 6
Odstoupení od kupní smlouvy

6.1) Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího):
V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedeného postupu:
– Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
– Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakty a to za následujících podmínek:
– zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu
– zboží nesmí být použité
– zboží musí být nepoškozené
– zboží musí být kompletní
– společně se zbožím musí být zaslán doklad o koupi nebo jeho kopie

– V případě vrácení zboží jej posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

– Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

– V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
článek 7
Závěrečná ustanovení

7.1) Odsouhlasením obchodních podmínek zároveň dává kupující souhlas se zasíláním reklamních nabídek a informací od prodávajícího na vyplněnou emailovou adresu. (Tento souhlas lze pomocí odkazu v zaslané nabídce kdykoli zrušit.)

7.2) Vyplněním údajů v objednávce je zároveň provedena registrace zákazníka. V potvrzení provedené objednávky zákazník zároveň obdrží přihlašovací údaje, pomocí kterých se může později přihlásit do zákaznické sekce.

7.3) Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané přes internetový obchod provozovaný na těchto stránkách ode dne jejich vyhlášení.

7.4) V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si provozovatel internetového obchodu vyhrazuje právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost provozovatel vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem.

Reklamační řád tohoto obchodu

 

V případě reklamace kontaktujte naše obchodní oddělení – viz. KONTAKT.

1) K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu – fakturu nebo paragon.

2) Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a přidat k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady – o jaké vady se jedná a jak se projevují a také nárok, který v důsledku výskytu vadu uplatňuje.

3) Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží – u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané – u vady druhové.

4) Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na provozovatele společnosti prodávajícího.

5) V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla provozovny prodávajícího a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.

6) Při oprávněné reklamaci postupujeme následovně:

6.1) Zboží je opraveno nejdéle do třiceti dnů ode dne převzetí prodejcem.

6.2) Pokud věc nebyla použita, může prodávající rozhodnout o její výměně za novou, u použité věci může prodávající rozhodnout o její výměně za věc bez vady, která svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

6.3) Jde-li o vadu odstranitelnou a stejná vada byla již dvakrát odstraňována, vyskytla se potřetí a tato skutečnost výrazně stěžuje možnost používání výrobku, má kupující právo na výměnu zboží za bezvadné, příp. odstoupení od smlouvy.

6.4) Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně stěžuje možnost používání výrobku, má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.

7) Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení. Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny snížené o hodnotu opotřebení a dalších zásahů z jeho strany. Vrátit nelze zboží, které je poškozeno, opotřebováno nebo je nekompletní.

8) Prodávající má právo na náhradu vzniklých servisních a organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním ve výši 500 Kč s DPH za každý jeden případ, jestliže:

– zboží je k reklamaci zasláno bez patřičných dokladů
– při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním
– záruka na zboží již uplynula
– závada byla způsobena nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba.

V případě, že náklady prokazatelně převýší hodnotu 500 Kč s DPH, přefakturuje prodávající tyto náklady kupujícímu.

9) Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.

10) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem – písemnou formou.

11) Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 2 roky.

12) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

 

Jak nakupovat

Zboží Vám doručí řidič přepravní služby, kterému zboží v hotovosti zaplatíte.

Zboží, které je skladem, odesíláme nejpozději do 48 hodin od Vaší objednávky, a doručeno je druhý pracovní den od podání.

Cena dopravy činí 145 Kč při objednávce do 5000 Kč.

Pokud hodnota objednávky převyšuje 5000 Kč, je doprava ZDARMA.

Přejeme Vám příjemný a levný nákup!

 

Espresso 

U kávy espresso neexistuje více variant nápoje, není žádné piccolo, malé nebo velké espresso. Espresso je jen jedno!

První zdroj, ze kterého jsme převzali naší definici espressa, je soutěž World Barista Championship. Tam se opravdu v piccolu, pressu ani latéčku nesoutěží. Plné znění pravidel si můžete přečíst v PDF World Barista Championship Official Rules and Regulations platných pro rok 2012.

„Espresso je nápoj o objemu 30 ±5 ml s doporučeným časem extrakce 20 až 30 sekund vyrobený pod tlakem přibližně 9 barů.“

Druhým místem, kde jsme si informace ověřovali a odkud si dovolíme citovat, je Institut Nazionale Espresso Italiano, jenž vydává certifikát  jen těm provozům, které splní tyto technické parametry (dle PDF L’Espresso Italiano Certificato):

  • Hmotnost porce mleté kávy 7 g ± 0,5
  • Výstupní teplota vody z kávovaru 88 °C ± 2 °C
  • Teplota nápoje v šálku 67 °C ± 3 °C
  • Vstupní tlak vody 9 bar ± 1
  • Doba extrakce 25 sekund ± 2,5 sekundy
  • Viskozita při 45 °C > 1,5 mPa s
  • Oleje > 2 mg/ml
  • Kofein < 100 mg/šálek
  • Objem nápoje v šálku včetně cremy 25 ml ± 2,5

Moderní pojetí espressa povoluje (ne-li doporučuje) mírnou úpravu parametrů tak, aby barista získal z kávy její nejlepší potenciál. Měnit může teplotu vody, tlak a gramáž mleté kávy na porci (8-10 g).

Extrakt obsahuje vodu, aromatické oleje, kyseliny, cukry, karamely, kofein; crema na povrchu pak ještě CO2. Crema má oříškovou barvu, může být kropenatá. Nápoj je viskózní emulze. Zážitek zprostředkovává silná koncentrace chutí, kde se snoubí přirozená sladkost, acidita a hořkost. Dochuť má být příjemná a má přetrvat několik minut. Je to tedy především chuť, co určuje kvalitu nápoje, nikoliv barva a pevnost cremy.

Okénko pro profesionály:  Chce-li si barista (a to by měl chtít každé ráno před startem směny) jednoduše ověřit správnost přípravy espressa, provádí kontrolu váhy výsledného shotu. Toto měření je přesnější než kontrola espressa podle jeho objemu – na ten má totiž velký vliv čerstvost kávy, potažmo množství tzv. cremy. Crema je totiž tvořena hlavně bublinkami oxidu uhličitého (CO2) obsaženého zejména v čerstvě upražené kávě. Podle doporučeného poměru extrakce pro danou vstupní surovinu si barista vypočítá, kolik by měl vážit výstupní extrakt. Výpočet poměru extrakce je jednoduchý: množství mleté kávy v gramech se vydělí výslednou hmotností nápoje v gramech a vynásobí číslem 100. Příklad: doporučuje-li pražírna u dané směsi z 9 g kávy připravovat 18 g nápoje, jedná se o 50 % poměr extrakce. Více informací na blogu Jamese Hoffmanna.

kafe1 kafe2 kafe3

 

Rolovat nahoru